Buitenvogels

Toenemende bebouwing, eenzijdige beplanting, het toepassen van insecticiden en klimaatverandering maken het voor buitenvogels steeds moeilijker om voedsel te vinden. Door het hele jaar bij te voederen, kun je je gevederde gasten helpen.